Just an other brick in the wall, solo MAC House Leusden

In de Middeleeuwen bouwden steden muren om zichzelf te beschermen tegen aanvallers. Deze functie is niet meer van deze tijd. De schoonheid van de stenen is gebleven.

Weer en wind hebben krassen in de stenen gekerfd. Het is alsof de stenen zo nog steeds verhalen vertellen van bescherming, strijd, angstzweet, heldenmoed, overwinnen en vrijheid.

De digitale kunstwerken laten deze verhalen zien.

De tentoonstelling komt voort uit de artist of residency in het Italiaanse Midac in Belforte del Chienti, én MAC Leusden, beide musea voor hedendaagse kunst.

Toen ik in 2018 het thema ‘stadsmuren’ koos, hadden ze puur een recreatieve functie: vrijzones om met de hond de wandelen, met collega’s tijdens de lunchpauze een ommetje te maken of rondhangen met vrienden. Iedereen leefde in de onwrikbare overtuiging dat de problemen die aanleiding waren voor de bouw van de muur, voorgoed overwonnen waren. Nu, in deze tijden van corona, staat bescherming van burgers en de samenleving weer in het middelpunt van de belangstelling. Misscien zouden we wel willen dat Middeleeuwse oplossingen als een muur zouden helpen.